Bàn giao lô máy hút chân không cho Khách hàng Miền Bắc

Bàn giao lô máy hút chân không cho Khách hàng Miền Bắc

Máy hút chân không công nghiệp
Công tác khui thùng hàng

 

Máy hút chân không công nghiệp
Công tác khui thùng hàng
Máy hút chân không công nghiệp
Máy rất đẹp và chất lượng
Máy hút chân không công nghiệp
3 “em” chuẩn bị lên đường đi Bắc Ninh

Trả lời