Địa phương đầu tiên ghi nhận kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 30 tỷ USD

Với kim ngạch xuất khẩu đạt 31,1 tỷ USD, địa phương này đã dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng năm 2023

Số liệu về tình hình xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan chỉ ra rằng, trong tháng 9/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 60,53 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 497,66 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 8,2%; nhập khẩu giảm 13,8% . Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 21,68 tỷ USD.

Về xuất khẩu, báo cáo chỉ ra rằng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9/2023 ước đạt 31,41 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,3 tỷ USD, giảm 6,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,11 tỷ USD, giảm 3,1%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9 tăng 4,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 17,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 0,5%.

Trong quý 3/2023, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 94,6 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 10,3% so với quý 2/2023.

Xét theo tỉnh, thành phố, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, tính riêng trong tháng 9/2023, 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước lần lượt là Bắc Ninh (4,2 tỷ US), TP. Hồ Chí Minh (3,4 tỷ USD), Bắc Giang (2,7 tỷ USD), Hải Phòng (2,5 tỷ USD) và Bình Dương (2,3 tỷ USD).

Tính chung 9 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 259,67 tỷ USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 68,86 tỷ USD, giảm 5,7%, chiếm 26,5% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 190,81 tỷ USD, giảm 9,1%, chiếm 73,5%.

Trong 9 tháng năm 2023 có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,2% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 62,2%).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, TP. Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên và duy nhất ghi nhận kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 30 tỷ USD. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của thành phố tính đến tháng 9/2023 đạt 31,1 tỷ USD, dẫn đầu cả nước. Đứng thứ hai là Bắc Ninh, với kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm đạt 28,66 tỷ USD.

Theo sau lần lượt là Bình Dương (22,51 tỷ USD), Thái Nguyên (20,17 tỷ USD) và Hải Phòng (18,1 tỷ USD).

Địa phương đầu tiên ghi nhận kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 30 tỷ USD - Ảnh 1.

Top 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước 9 tháng đầu năm. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 9 tháng năm 2023, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 3,21 tỷ USD, chiếm 1,2%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 229,22 tỷ USD, chiếm 88,3%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 20,6 tỷ USD, chiếm 7,9%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 6,64 tỷ USD, chiếm 2,6%.

Về nhập khẩu, báo cáo cho biết, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2023 ước đạt 29,12 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,37 tỷ USD, giảm 1,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18,75 tỷ USD, giảm 0,4%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2023 tăng 2,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,3%.

Trong quý 3/2023, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 86 tỷ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 11% so với quý 2/2023.

Tính chung 9 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 237,99 tỷ USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 85,12 tỷ USD, giảm 11,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 152,87 tỷ USD, giảm 14,9%.

Xét theo tỉnh, thành phố, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, lũy kế 9 tháng đầu năm, 5 địa phương có kim ngạch nhập khẩu cao nhất cả nước lần lượt là TP. Hồ Chí Minh (40,71 tỷ USD), Hà Nội (26,96 tỷ USD), Bắc Ninh (24,11 tỷ USD), Bình Dương (16,05 tỷ USD) và Hải Phòng (15,89 tỷ USD).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 9 tháng năm 2023, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 223,08 tỷ USD, chiếm 93,7%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 45,5%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 48,3%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 14,91 tỷ USD, chiếm 6,3%.

Trả lời