Doanh nghiệp châu Âu xếp Việt Nam vào top 10 điểm đến FDI

63% doanh nghiệp được hỏi đã đánh giá Việt Nam nằm trong top 10 điểm đến FDI hàng đầu của các doanh nghiệp châu Âu.

Đây là kết quả khảo sát của Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam – EuroCham.

Để đạt được những bước tiến xa hơn, các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế cho rằng Việt Nam cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đồng thời, tháo gỡ các rào cản liên quan đến quá trình cấp phép dự án.

Bên cạnh đó, các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế nhận định, Việt Nam cần tập trung vào các dịch vụ giá trị gia tăng và các ưu đãi ngoài giá cả và giá thuê như dịch vụ gia nhập thị trường, hỗ trợ nhân sự và pháp lý, dịch vụ quản lý hay sáng kiến bền vững.

Trong 9 tháng đầu năm, lượng vốn FDI giải ngân vào Việt Nam đạt 15,91 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Đáng nói, đây là mức đầu tư cao nhất so với cùng kỳ giai đoạn 5 năm qua.

Như vậy, rõ ràng, nếu như bối cảnh khó khăn đang gây áp lực lên tăng trưởng chung của kinh tế toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam thì giai đoạn phục hồi tới đây được dự báo sẽ là sự bùng nổ thu hút FDI, đặc biệt là trong lĩnh vực chế biến chế tạo.

Trả lời