Năng lực cạnh tranh của Hà Nội, TPHCM… và các thành phố trực thuộc Trung ương thay đổi ra sao trong vòng 5 năm qua?

Theo báo cáo về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong năm 2022, Hải Phòng là thành phố duy nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương ghi nhận điểm PCI tăng so với năm trước.

Hải Phòng

Theo báo cáo về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong năm 2018, năng lực cạnh tranh của thành phố Hải Phòng chỉ được xếp vào nhóm điều khá, với 64,48 điểm, đứng thứ 16 trên tổng số 63 tỉnh, thành. Song, trong những năm tiếp theo, chỉ số PCI liên tục được cải thiện.

Cụ thể, năm 2019, điểm PCI của Hải Phòng tăng gần 5 điểm, đạt 68,73 điểm, lọt vào top 10 địa phương có năng lực cạnh tranh tốt nhất cả nước. Sang đến năm 2021, thứ hạng của Hải Phòng tiếp tục được cải thiện, với điểm PCI đạt 69,27 điểm, xếp thứ 7/63.

Đặc biệt, năm 2021, Hải Phòng vọt lên vị trí á quân với PCI đạt 70,61 điểm, tăng 5 bậc so với năm 2020 và được xếp vào nhóm điều hành tốt. Đây cũng là thứ hạng cao nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2021.

Sang đến năm 2022, trong báo cáo PCI mới nhất, dù điểm PCI của Hải Phòng tăng nhẹ so với năm 2021, từ 70,61 điểm lên 70,76 điểm, nhưng thứ hạng của thành phố có sự giảm nhẹ, từ vị trí thứ 2 năm 2021 xuống vị trí thứ 3 năm 2022.

Theo kết quả PCI 2022, 89% doanh nghiệp tại Thành phố Hải Phòng đánh giá “UBND tỉnh năng động và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh” và 92% doanh nghiệp cho biết “các khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời qua các cuộc đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp tại tỉnh.” Đây là những chỉ tiêu mà thành phố Hải Phòng thuộc nhóm tốt nhất cả nước.

Hà Nội

Theo dữ liệu PCI, vào năm 2018, năng lực cạnh tranh của Hà Nội được xếp vào nhóm điều hành tốt, với PCI đạt 65,4 điểm, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành. Và trong suốt 3 năm sau đó, từ năm 2018 đến 2020, thứ hạng của Hà Nội trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vẫn luôn duy trì ở vị trí thứ 9.

Trong báo cáo PCI 2021, thứ hạng của Hà Nội đã tụt 1 bậc so với năm 2020. Cụ thể, trong năm này, năng lực cạnh tranh của Hà Nội xếp thứ 10 với 68,6 điểm. Mặc dù vậy, Thành phố vẫn được đánh giá khá cao về cơ sở hạ tầng, chi phí thời gian, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong báo cáo PCI mới nhất, PCI năm 2022 của Hà Nội đã có sự biến động mạnh. Cụ thể, điểm PCI 2022 của Hà Nội giảm mạnh so với năm 2021, từ 68,60 điểm năm 2021 xuống còn 66,74 điểm vào năm 2022. Kết quả, thứ hạng của Hà Nội cũng thay đổi từ vị trí thứ 10/63 năm 2021 xuống vị trí thứ 20/63 vào năm 2022.

Điểm sáng hiếm hoi trong kết quả PCI của Hà Nội năm 2022 nằm ở các chỉ tiêu về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và đào tạo lao động. Theo đó, cả hai chỉ số này của Hà Nội đều nằm trong top 10 địa phương có số điểm từng thành phần cao nhất cả nước.

Năng lực cạnh tranh của Hà Nội, TPHCM... và các thành phố trực thuộc Trung ương thay đổi ra sao trong vòng 5 năm qua? - Ảnh 1.

Điểm PCI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2018-2022. Nguồn: PCI

Đà Nẵng

Theo dữ liệu PCI, vào năm 2018, năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng được xếp vào nhóm điều hành tốt, với PCI đạt 67,65 điểm, xếp thứ 5/63 tỉnh, thành. Và trong suốt 2 năm 2019 và 2020, thứ hạng của Đà Nẵng trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vẫn luôn duy trì ở vị trí thứ 5.

Đến năm 2021, cả điểm số PCI và thứ hạng của Đà Nẵng cũng ghi nhận tăng nhẹ. Cụ thể, PCI 2021 của Đà Nẵng đạt 70,42 điểm, tăng nhẹ 0,3 điểm so với năm 2020 (70,12 điểm), và thứ hạng của Đà Nẵng tăng từ vị trí thứ 5/63 năm 2020 lên vị trí thứ 4/63 năm 2021.

Song, sang đến năm 2022, PCI năm 2022 của Đà Nẵng đã có sự thay đổi. Cụ thể, điểm PCI 2022 của Đà Nẵng giảm so với năm 2021, từ 70,42 điểm năm 2021 xuống còn 68,52 điểm vào năm 2022, xếp thứ 9/63.

TP. Hồ Chí Minh (TP. HCM)

Đối với TP. Hồ Chí Minh, dữ liệu PCI cho biết, năm 2018, năng lực cạnh tranh của thành phố được xếp vào nhóm điều hành khá, với PCI đạt 65,34 điểm, xếp thứ 10/63 tỉnh, thành.

Sang năm 2019, với PCI 2019 đạt 67,16 điểm, xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố tụt xuống hạng 14 và thứ hạng này được duy trì đến năm 2021.

Tuy nhiên, trong báo cáo PCI mới nhất, cũng giống với Hà Nội, PCI năm 2022 của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có sự biến động mạnh. Cụ thể, điểm PCI 2022 của thành phố giảm xuống còn 65,86 điểm từ mức 67,50 điểm của năm 2021. Kết quả, thứ hạng của Thành phố Hồ Chi Minh cũng thay đổi từ vị trí thứ 14/63 năm 2021 xuống vị trí thứ 27/63 vào năm 2022.

Điểm sáng duy nhất trong kết quả PCI của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 nằm ở chỉ tiêu về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đó, với 7,04 điểm, thành phố là địa phương có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất cả nước trong năm 2022.

Cần Thơ

Theo dữ liệu PCI, vào năm 2018, năng lực cạnh tranh của Cần Thơ được xếp vào nhóm điều hành khá, với PCI đạt 64,8 điểm, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành và thứ hạng của địa phương vẫn tiếp tục được giữ vững trong năm tiếp theo.

Tuy nhiên, đến năm 2020, thứ hạng của Cần Thơ giảm 1 bậc so với năm 2019, xếp thứ 12/63 với 66,33 điểm. Năm 2021, thứ hạng của địa phương không thay đổi gì so với năm 2020. Trong báo cáo PCI mới nhất, điểm PCI 2022 của Cần Thơ ghi nhận giảm so với năm 2021, từ 68,06 điểm năm 2021 xuống còn 66,94 điểm vào năm 2022, xếp thứ 19/63.

Theo Giang Anh

Nguồn: https://cafebiz.vn/nang-luc-canh-tranh-cua-ha-noi-tphcm-va-cac-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-thay-doi-ra-sao-trong-vong-5-nam-qua-176230419104228737.chn

Trả lời