Máy chiết rót bơm điện dạng lỏng 1 vòi GFK-280

3.150.000