Bàn giao 7 máy bắn vít cho Khách hàng Miền Nam

Bàn giao 7 máy bắn vít cho Khách hàng Miền Nam

Khách hàng đang thực hiện thủ công công đoạn bắt vít. 1 người lắp vít 1 người dùng vít điện kiểu cũ, tốn thời gian và mất thêm nhân công. Dùng máy bắn vít sẽ nhanh hơn và không tốn nhân công. Máy bắn vít tự động có thể sử dụng cho nhiều loại vít khác nhau, điều chỉnh được momen xoắn tăng cao chất lượng sản phẩm.

Bàn giao 7 máy bắn vít cho Khách hàng Miền Nam

Bàn giao 7 máy bắn vít cho Khách hàng Miền Nam

Bàn giao 7 máy bắn vít cho Khách hàng Miền Nam

Trả lời