Bàn giao bộ đôi máy cắt, co màng cho Khách hàng tại Thái Nguyên

Bàn giao bộ đôi máy cắt, co màng cho Khách hàng tại Thái Nguyên

Máy cắt và co màng
Bộ đôi máy cắt và co màng sẵn sàng bàn giao
Máy cắt và co màng
Máy co màng
Máy cắt và co màng
Máy cắt màng có hàng mép tự động

Máy cắt và co màng

Trả lời