Bàn giao bộ đôi máy cắt và co màng khổng lồ cho Khách hàng tại Hà Nam

Bàn giao bộ đôi máy cắt và co màng khổng lồ cho Khách hàng tại Hà Nam

 

Máy cắt màng tự động

 Máy co màng tự động
Nhân viên kỹ thuật NPN kiểm tra máy trước khi bàn giao cho Khách hàng

Trả lời