Bàn giao hệ thống máy sản xuất hộp bảo vệ đồng hồ nước

Bàn giao hệ thống máy sản xuất hộp bảo vệ đồng hồ nước

Bàn giao hệ thống máy sản xuất hộp bảo vệ đồng hồ nước
Tất cả máy móc đã sẵn sàng lên đường
Bàn giao hệ thống máy sản xuất hộp bảo vệ đồng hồ nước
Nhân viên Kỹ thuật NPN đấu điện cho máy
Bàn giao hệ thống máy sản xuất hộp bảo vệ đồng hồ nước
Vận hành chạy thử và hướng dẫn sử dụng cho Khách hàng
Bàn giao hệ thống máy sản xuất hộp bảo vệ đồng hồ nước
Chạy thử máy hàn điểm

Trả lời