Bàn giao máy hút chân không cho khách hàng tại Khánh Hoà

Bàn giao máy hút chân không cho khách hàng tại Khánh Hoà

Đây là 1 công ty lớn chuyên về sản phẩm cao cấp có giá trị nên muốn đầu tư 1 dàn máy hút chân không tốt.

Máy hút chân không
2 máy hút chân không buồng đôi và 1 máy hút chân không buồng đơn sẵn sàng bàn giao
Máy hút chân không
Nhân viên kỹ thuật PNN hướng dẫn sử dụng cho Khách hàng
Máy hút chân không
Kiểm tra lần cuối trước khi bàn giao
Máy hút chân không
Kiểm tra hệ thống bơm, hút châm không

Máy hút chân không

Trả lời