Đơn hàng tháng 6 – Về 1 container dây chuyền sản xuất giá kệ siêu thị

Đơn hàng tháng 6 – Về 1 container dây chuyền sản xuất giá kệ siêu thị

-Máy xả cuộn

-Máy nạp phôi tự động

-Máy cán định hình giá kệ siêu thị

dây chuyền sản xuất giá kệ siêu thị

dây chuyền sản xuất giá kệ siêu thị

dây chuyền sản xuất giá kệ siêu thị

dây chuyền sản xuất giá kệ siêu thị

Trả lời